Przejdź do treści

Zakończenie projektu Aktywny Senior!

Gmina Łomazy zakończyła realizację projektu skierowanego do seniorów w ramach projektu „Aktywny Senior!” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Realizacja tej edycji uświadomiła nam jak wielka jest potrzeba kierowania działań dla seniorów oraz zainteresowanie wsparciem ze strony samych seniorów. Mimo wielu zadań i obowiązków oraz swojego wieku starają się integrować z innymi, są otwarci na ludzi i chcą się rozwijać swoje ukryte talenty, pasje, zainteresowania, bo emerytura to właśnie ten czas by wreszcie móc zrobić coś dla siebie.

W projekcie „Aktywny senior!” wzięło udział łącznie 50 seniorów , zakończyło projekt 45 seniorów nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ zamieszkujących na terenie gminy Łomazy. Projekt trwał 3,5 roku z różnymi przerwami spowodowanymi pandemią. Mimo ciężkich chwil seniorzy nie poddali się i wytrwali do końca.

Projekt polegał na organizacji cyklu szkoleń i zajęć oraz wyjazdów w 25 zakresach tematycznych takich jak zajęcia Artystyczne, Rękodzieło, Ćwiczenia, Nordic walking, Wokalne, Psychologiczne, Terapeutyczne, Instrumentalne, Informatyczne, Poradnictwo zdrowotne, Poradnictwo bankowe, Poradnictwo prawne grupowe, Poradnictwo prawne Indywidulane, Kreowanie wizerunku grupowe, Kreowanie wizerunku indywidualne, Aguaaerobic, Senior ekspert, Koło zainteresowań, Kino, Wieczorki taneczne, Spotkania integracyjne, Spotkania okolicznościowe, Warsztaty kulinarne, Spacery badawcze, Wycieczki krajoznawcze. Na zrealizowanie projektu uczestnicy mieli możliwość zwiększenia swoich kompetencji społecznych, korzystania ze wsparcia oraz rozwijania swoich zdolności. W ramach projektu zakupiono sprzęt, m.in. maty i kije nordick walking, stroje wokalne do zespołu, audiobooki, instrumenty muzyczne i zestaw nagłośniający do nauki podczas warsztatów, sprzęt RTV i fotograficzny oraz meble. Łączny koszt projektu wyniósł ponad 800 tys. zł, z czego całość została pozyskana ze środków unijnych.

W dniu 29 września w świetlicy z Studziance odbyło się podsumowanie i zakończenie projektu, w którym udział wzięli sami seniorzy – uczestnicy projektu, Wójt Gminy Jerzy Czyżewski, Przewodniczący Rady Gminy Łomazy Andrzej Wiński, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Bogumiła Wińska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Ryszard Bielecki, osoby prowadzące zajęcia, wykonawcy w ramach projektu, opiekunowie.

Nie od dziś wiadomo, ze sukces wymaga drużyny. Realizacja projektu wymagała zaangażowania koordynatorek projektu Angeliki Goławskiej i Aleksandry Bzowskiej, a także Skarbnik Gminy Renaty Józefaciuk i referatu finansowego. Współpraca w sprawie rozliczenia projektu odbywała się we współpracy z Bialskopodlaską Fundacją Rozwoju. Podczas podsumowania podziękowano za współpracę i efektywne wykorzystanie pozyskanych środków. Podziękowania zostały złożone zaangażowanym w realizację projektu, bez których wsparcia nie udałoby się tego osiągnąć.

Na zakończenie wszyscy seniorzy z rąk Wójta Gminy i Koordynator projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy informujące o zakończeniu projektu i podziękowanie za udział. Mimo, że projekt Aktywny Senior! zakończył się to Klub Seniora w Gminie Łomazy będzie nadal funkcjonował. Opiekę będzie sprawował nad nim Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach.