W Gminie Łomazy zakończono budowę sieci wodociągowej

Rozkopane pole pod wodociąg Z końcem 2021 roku woda z gminnych wodociągów jest dostarczana do wszystkich miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Łomazy.

 

W 2021 roku zakończono budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Łomazy. Było to najważniejsze, a zarazem historyczne wydarzenie, dzięki któremu doprowadziliśmy wodę pitną z gminnej stacji uzdatniania wody do posesji zainteresowanych mieszkańców. Dziś gmina Łomazy posiada około 200 km sieci wodociągowej i blisko 1 500 przyłączy.

Czytaj więcej...

XXX sesja Rady Gminy Łomazy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ z w o ł u j ę XXX sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.

    Czytaj więcej...

Zaczynamy kolejny sezon treningu obwodowego!

 trening obwodowyZajęcia sportowe w formie treningu obwodowego odbywają się w każdy wtorek od 4 października 2022 r w hali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach od godz. 18.30. Można dołączyć w każdym momencie. Trening jest prowadzony przez Magdalenę Romaniuk, wyspecjalizowanego i z wieloma tytułami trenera Akademia Taekwon-Do Virtus w Łomazach.

 

Czytaj więcej...

Biała Niedziela

Plakat - biała niedzielaWójt Gminy Łomazy oraz Komendant I Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
serdecznie zapraszają na:

Białą Niedzielę

Bezpłatne badania mieszkańców Gminy zostaną przeprowadzone dnia 25 września 2022 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach.

Czytaj więcej...

Piłkarski Turniej Wolności!

plakat18 września o godz. 11.00 na Gminnym Stadionie Sportowym w Łomazach odbędzie się wyjątkowe wydarzenie sportowe - piłkarski Turniej Wolności! To będzie cudowna niedziela skierowana do młodych piłkarek i piłkarzy oraz mieszkańców powiatu bialskiego z licznymi atrakcjami towarzyszącymi: piłkarskie animacje, konkursy i warsztaty!

 

Czytaj więcej...