test

a;lkjvncl;as asdv;l nasdv;klcjasdvk asd vc asdvasdv   asdv;kljsandvlkjnsadv  asd vasd;kljvnaklsdjvn  asdva;skljdvn;lkasjdvnca;klsdvc  asdv;ksajdvnklasjdvn a svdask;ldjvnalks;djvnkasjdvn;laskjdv  a sdv;lkajsvdnlkasjdv  asdkvl;jnaslkdvj  a va;lksjdv laksdj vlkas dvasjv kalsj vdlkasj dv asldvkj salkv aslkj vdlaskj vdlkas dvlkajs vdlkas jvlkasj vlas vcas svlkas dvlksaj dvlkajsd vlasdkjv  asdlkv slkvj salkvjbsalkjvdbsalkv aslcvc asdlk jlksad

Festiwal Kultury Lokalnej

 17.05.2015 w Hali Sportowej Zespołu Szkół w Łomazach odbył się Festiwal Kultury Lokalnej. Celem festiwalu było przybliżenie mieszkańcom twórczości artystów związanych z Gminą Łomazy. Swoje prace zaprezentowało 25 twórców dając obraz bogactwa gminnej kultury.

Więcej na stronie GOK facebook >>

Nowe Stawki Opłat

UGDziałając na podstawie art. 6 m ust. 1 a ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2013r. poz. 1399 ze zm.), w związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Łomazy nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Uchwała Nr V/19/15 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 marca 2015r.(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015rr., poz. 1169), uprzejmie prosimy o wypełnienie i złożenie do dnia 30.06.2015r. nowej deklaracji.

Czytaj więcej...

Wystawa malarstwa Janusza Rybczyńskiego

 Od 10 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach prezentujemy wystawę malarstwa JANUSZA RYBCZYŃSKIEGO z Białej Podlaskiej. Ukończył PLSP w Lublinie, a od ponad 20 lat zajmuje się malarstwem w technice akrylowej i olejnej. Tematyką prac są głównie pejzaże, ale również portrety, martwa natura i sceny rodzajowe.

Zapraszamy do oglądania.

Wystawa będzie czynna do 10 lipca 2015 r.

 Galeria ...

Tatarska Piątka

 unnamedStowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka oraz Urząd Gminy Łomazy
zapraszają na

IV – TĄ TATARSKĄ PIĄTKĘ

12.07.2015 r w Studziance
Regulamin i dodatkowe informacje na      www.studzianka.pl...

 

Wybory Sołtysów i Rady Sołeckiej

UGSzanowni Państwo,

Składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom gminy, którzy wzięli udział w wyborach Sołtysów oraz Członków Rady Sołeckiej.

Gratuluję nowym sołtysom życząc sukcesów i satysfakcji w pracy na rzecz sołectw, ale jednocześnie dziękuję ustępującym, którzy nie zostali wybrani lub też zrezygnowali z kandydowania.

Czytaj więcej...

Instalacje Fotowoltaiczne

UG

   Wójt Gminy Łomazy zaprasza osoby zainteresowane produkcją energii na własny użytek za pomocą małych instalacji fotowoltaicznych na spotkanie informacyjne 14 kwietnia 2015 roku (wtorek) godzina 13 00 remiza OSP w Łomazach.

 Z uwagi na krótki termin realizacji projektu, nabór osób chętnych prowadzony będzie do 16 kwietnia br.

Czytaj więcej...