Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo

biały podwójny krzyż w złotej koronie na niebieskim tleGmina Łomazy realizowała projekt pn. „Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo” w ramach Działania 7.3 Turystyka Przyrodnicza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Darmowe lekcje języka polskiego

Serdecznie zapraszamy na darmowe lekcje języka polskiego dla mieszkańców z Ukrainy. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się  4 maja o godz. 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach przy ul. Szkolnej 18a.

 

Czytaj więcej...

Odeszła od nas Małgorzata Juszczak

Małgorzata JuszczakZ poczuciem wielkiej straty zawiadamiamy,  że w dniu 24 kwietnia 2022 r. odeszła od nas Małgorzata Juszczak sołtys wsi Bielany.

Uroczystości żałobne odbędą się 27 kwietnia 2022 r. o godz. 14.00 w kaplicy Hades w Łomazach następnie zostanie odprawiona w kościele pw. Piotra i Pawła w Łomazach msza pogrzebowa a po niej pochówek na cmentarzu parafialnym.

Czytaj więcej...