Przejdź do treści

Aktywny Senior

Gmina Łomazy realizuje projekt „Aktywny senior!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne.

Całkowita wartość projektu wynosi 991 062,50 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 842 403,12 zł, natomiast pozostałe 148 659,38 zł to krajowe środki publiczne (98 889,38 zł – budżet państwa, 49 770,00 zł – budżet JST).


Zakończenie projektu Aktywny Senior!

Gmina Łomazy zakończyła realizację projektu skierowanego do seniorów w ramach projektu „Aktywny Senior!” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zajęcia artystyczne z rękodziełem

W ramach projektu „Aktywny senior!” organizowane są zajęcia artystyczne i rękodzieło. Seniorzy podczas zajęć rozwijają swoją kreatywność, wyobraźnie przestrzenna. Realizowanie zajęć pomaga dla seniorów wierzyć w swoje ukryte zdolności artystyczne jak i plastyczne.

Spotkanie integracyjne seniorów z gminy Łomazy z Zespołem Ludowym „Zielona Kalina”

Podczas spotkania goście mieli okazje skosztować potraw przygotowanych podczas warsztatów kulinarnych. Nie obyło się bez wspólnych rozmów, tańców. Seniorzy mieli również okazję do wspólnych śpiewów ludowych. Wydarzenie miało na celu także zwiększenie aktywności seniorów, nawiązaniu nowych kontaktów oraz uczestnictwa w życiu społecznym gmin.

Zajęcia wokalne

W ramach projektu „Aktywny senior!” organizowane są zajęcia wokalne. Seniorzy podczas zajęć ćwiczą swoja dykcję, rozwijają swoje ukryte pasje, nabywają potrzebną wiedze o sposobie emisji głosu oraz wiadomości dotyczące sposobów śpiewania.

Warsztaty kulinarne

W ramach projektu „Aktywny senior!” organizowane są warsztaty kulinarne. Seniorzy podczas warsztatów uczą się wspólnie nowych przepisów, ale także pogłębiają wiedzę o właściwościach odżywczych różnych pokarmów wchodzących w skład dań. Seniorzy ćwiczą swoje umiejętności, wymieniają się doświadczeniami w zakresie gotowania, poznają nowe techniki kulinarne.

Wieczorki taneczne

W ramach projektu „Aktywny senior!” organizowane są wieczorki taneczne. Seniorzy podczas wieczorków korzystają z okazji do wspólnych rozmów, nabywają nowe zdolności taneczne. Spotkania wpływają na zwiększenie aktywności oraz uczestnictwa w życiu społecznym seniorów.